Werkwijze

Voor een transparante uitvoering

IT consultancy

Hoe implementeren wij IT als onderdeel van onze bedrijfsvoering?
Welke werkwijze wordt er ingezet bij IT consultancy?
Info-engineers past een transparantie werkwijze toe om IT optimaal in te voeren binnen uw bedrijfsvoering.

Toepassen van IT Consultancy

Krijgt u als bezoeker een goed beeld van de werkwijze van IT consultancy bij organisaties die dit aanbieden? Vaak niet, omdat veel organisaties hier niet transparant in zijn. Voor ons is het juist belangrijk dat u weet wat onze werkwijze is, zodat wij gezamenlijk IT consultancy zo goed mogelijk kunnen toepassen. Om tot een optimaal rendement te komen, werken wij met een stappenplan.

 

Stappenplan IT-consultancy

 

 

Intake gesprek:
Om tot een passende oplossing te komen, vinden wij het belangrijk om kennis te maken met uw bedrijf. Waarom wilt u IT consultancy inzetten en wat wilt u met IT consultancy bereiken? Voor ons zijn dit belangrijke vragen om tot een plan van aanpak te komen.

Inventarisatie:
Hoe zet u IT momenteel in binnen uw bedrijfsvoering? Waar liggen de knelpunten? Middels een inventarisatie kunnen wij starten met het ontwerpen van een plan van aanpak.

Plan van aanpak:
Wij ontwerpen een plan van aanpak op maat, waarin op een transparante wijze wordt aangegeven welke oplossing wij willen inzetten en hoe wij dit willen implementeren. Voordat we starten met de uitvoering, vinden wij het belangrijk dat beide partijen achter het plan van aanpak staan.

Uitvoering:
Omdat u bij ons centraal staat,  blijft u direct betrokken bij de uitvoering en wordt u geïnformeerd omtrent de vorderingen. Middels  het plan van aanpak implementeren wij de oplossing.

Evaluatie & Nazorg:
Na de uitvoering vindt er een eindevaluatie plaats, zodat u volledig op de hoogte bent van de implementatie en er een correcte overdracht kan plaats vinden. Indien nodig, maken wij met u concrete afspraken over de nazorg van de oplossing.

Voordelen

Uw voordelen van onze werkwijze:

  • Persoonlijke benadering door onze IT consultants, waardoor u weet met wie u werkt
  • Kennis van uw bedrijf, waardoor onze IT consultants een plan van aanpak op maat kunnen ontwerpen
  • Altijd inzicht in de werkwijze van onze IT consultants middels het plan van aanpak
  • Betrokkenheid tijdens de implementatie van de oplossing, waardoor u te allen tijde op de hoogte bent van de vorderingen.

 

IT consultancy